Staré Město – 2 / 13

Ulice Na Příkopě vznikla zasypáním středověkého příkopu, který byl součástí opevnění města. Příkop byl zasypán když Karel IV.stavěl rozšíření Prahy. Tím vzniklo město a nyní pražská čtvrť která se jmenuje
Na druhé straně ulice Na Příkopě stávalo město původní. Tato čtvrť je jmenuje
(tip – názvy čtvrtí najdeš na názvech ulic a na červených „popisných“ číslech, která vedle modrých orientačních označujících číslo domu v ulici, má každý dům)

V roce 1784 se města spojila a vzniklo Královské hlavní město Praha

Kromě těchto čtvrtí na druhé straně řeky Vltavy do Prahy patřily ještě :
a město (nyní čtvrť) s hradem
Ulicí Havířskou projdeme až na její konec, před zelenou budovou Stavovského divadla zahneme vlevo a hned vpravo, tak abychom stály před jejím vchodem.