Staré Město – 4 / 13

Právě jsme prošli kolem nejstarší části nejstarší univerzity na sever od Alp (a východně od Paříže), pojmenované po Karlovi IV. Její jméno v latině je nad moderním vchodem a zní
Tímto vchodem se vchází do té nejstarší části, ve které se dodnes konají promoce – předávání diplomů absolventům. Tipnete si, jakým jazykem se v době jejího založení roku 1348 na univerzitě vyučovalo?
Nyní přejdeme šikmo přes Ovocný trh a projdeme průchodem nákupní galerie Myslbek, jsme zpátky v ulici Na Příkopě, kde zahneme vlevo a zastavíme na další křižovatce.