Staré Město – 8 / 13

Dvůr se správně jmenuje Týn, ale protože byl dříve centrem obchodu a zároveň oddělený zdí od města, která mu sloužila jako ochrana, muselo se za ochranu platit clo a clo se staroněmecky řeklo
Tedy stejně, jak většina lidí Týn zná nyní.  (pokud nevíte jak se jmenuje, tak např. nad vchodem do  hračkářství jméno, které ukazuje, kde se hračkářství nachází).

Z Týnu vyjdeme na druhé straně a pokračujeme podél kostela rovně dále až na Staroměstské náměstí.