Staré Město – 5 / 13

Když král Karel IV. stavěl Nové Město Pražské, rád se procházel městem, a dokonce i sám navrhoval, jak má město vypadat. Jednou, když se vracel domů z dlouhých cest, všiml si, že vznikla nová ulice, kterou neznal. Král se podivil, ale protože kolem ní stavěli domy, rozhodl se, že ulici nechá, „ale ať se jmenuje na věčné časy  




poněvadž jsem nekázal, aby byla založena“

Pokračujeme dále ulicí Na Příkopě, až na další křižovatku. Zde je několik zajíkavostí.